Shiba Inu Fokkers

Algemeen

Wanneer je met plannen rondloopt om een Shiba pup aan te schaffen, dan is het logisch dat je via internet op zoek gaat naar Shiba Inu Fokkers. De informatie in dit hoofdstuk zal je hopelijk op weg helpen met het vinden van een goede fokker voor je toekomstige Shiba Inu pup.

Het fokken van rashonden is een moeilijke en arbeidsintensieve aangelegenheid. In de nu volgende tekst, zal ik twee typen fokkers met jullie bespreken. De zogenaamde Bonafide fokker (stamboomfokkers aangesloten bij een rasvereniging) en de malafide fokkers, ook wel bekend als broodfokkers of illegale handelaars.

De verantwoorde fokker van je toekomstige puppy zal alles in het werk stellen, om je een zo goed en gezond mogelijk hondje te verkopen. Hij zal je ook met heel veel enthousiasme vertellen over de Shiba, waarjenu ook belangstelling voor heeft en je alle leuke, positieve zaken, maar óók de minder leuke kanten vertellen, die het hebben van een Shiba (pup) met zich meebrengt. Er wordt wel eens gezegd, dat het grootbrengen van een Shiba pup gelijk staat aan het uitoefenen van een fulltime job.

nipponinunvai

De meeste stamboomfokkers zijn aangesloten bij een rasvereniging. Voor de Shiba in Nederland zijn dat er 2:  NIPPON INU en de NVAI, waar de Shiba en nog een aantal andere rassen deel van uitmaken. Deze rasverenigingen kennen ieder een eigen fokbeleid, waar alle fokkers, die vermeld staan op de fokkerslijst, zich aan dienen te houden. Er zijn ook fokkers die NIET zijn aangesloten bij deze rasverenigingen, maar zich wel aan hun fokstandaard optrekken. Een prima zaak!

Een onderdeel van het fokbeleid is dat fokkers de dieren waarmee zij fokken laten onderzoeken op drie erfelijke afwijkingen:

 1. patella luxatie, een erfelijke afwijking aan het kniegewricht
 2. heupdysplasie, ofwel HD, een erfelijke afwijking aan het heupgewricht
 3. erfelijke oogafwijkingen zoals bijvoorbeeld distichiasis en cataract 

Dit fokbeleid is er in het belang van de hond (de pup), maar ook in het belang van jou, waardoor de kans, dat je een gezonde hond koopt aanzienlijk hoger ligt!

BROODFOKKERS, HANDELAARS EN MALAFIDE FOKKERS

Malafide fokkers zijn overal. Met name in België en de grensstreek zijn deze fokkers in groten getalen aanwezig. In Noord Brabant (NL) alleen al zitten zeker 11 fokkers die met malafide praktijken bezig zijn. Ook in Nederland is het dus zeker niet alleen maar rozengeur en maneschijn! De meesten van hen adverteren massaal op sites zoals bv. Marktplaats.nl en tweedehands.be. In feite zijn zij hondenhandelaren, waarvan er velen (in-)direct zijn betrokken bij de illegale puppytransporten, waarover met regelmaat wordt gesproken in programma’s zoals TROS-Radar, VARA’s Kassa, of andere consumentenprogramma’s. De praktijken die deze lieden erop nahouden verdragen het daglicht niet en dat is dus vaak ook letterlijk wat er gebeurt. De fokmoeders zitten vaak onder erbarmelijke omstandigheden in donkere schuren, waar zij, tot de dood erop volgt, uitsluitend dienen om puppy’s te werpen. Zelfs de allerminste verzorging zal men hier nauwelijks aantreffen. Het gaat de malafide fokker slechts om één ding en dat is: zoveel mogelijk puppy’s fokken tegen zo weinig mogelijk kosten. Vele puppy’s sterven al in de eerste weken na geboorte en wordt zo’n puppy toch verkocht, vaak jonger dan de papieren aangeven, dan wacht jou, als nieuwe eigenaar, vaak een lange, dure en emotionele weg langs dierenartsen. Maar nog belangrijker is hoe het er aan toe gaat voor de ouderdieren. Zij krijgen geen enkele medische zorg als ze elkaar hebben aangevallen of mishandeld zijn door de fokker, worden alleen ingezet om pups uit te poepen en worden bij het grof vuil gezet als er geen pups meer uit komen. Soms hebben ze geluk en belanden ze in een asiel. Maar de herplaatsing van deze stakkertjes is een lange weg…Ze zijn geen mensen gewend. Geen gras, geen blauwe lucht, geen vriendelijk woord…Naarmate de wetgeving rond dierenwelzijn wordt aangescherpt, vinden deze smeerlappen steeds weer een maas in de wet waardoor ze alsnog hun “werk” kunnen blijven doen. Was het vroeger al voldoende als je de lage prijzen van de pups zag, nu durven deze handelaars met gemak “het volle pond” te rekenen voor hun pups. Nadat veel landen in Europa akkoord zijn gegaan met de nieuwe rabiëswetgeving, wordt er volop gerommeld met paspoortjes en papieren om pups toch maar zo vroeg mogelijk op illegaal transport te zetten naar bijvoorbeeld Nederland en België vanuit het Oostblok.

Ook doen veel illegale handelaars en broodfokkers zich steeds vaker voor als “gewone burgers” die per ongeluk of eenmalig een nestje hebben met hun teefje. Voor iemand die nog niet veel kennis heeft over het verantwoord fokken van honden, een val waar je helaas maar al te snel in trapt.

Dit is Saki. Met een ernstige afwijking in haar achterpoot en zichtbare verwaarlozing weggehaald bij een broodfokker.
Dit is Saki. Met een ernstige afwijking in haar achterpoot en zichtbare verwaarlozing weggehaald bij een broodfokker.
Dit is Foxy. Een gevecht met een andere hond en een onbehandelde huidaandoening hebben hun sporen achtergelaten op dit afgedankte broodfokteefje.
Dit is Foxy. Een gevecht met een andere hond en een onbehandelde huidaandoening hebben hun sporen achtergelaten op dit afgedankte broodfokteefje.

Zie hierboven Foxy en Saki. Jarenlang mama geweest en nu afgedankt in een asiel…Met een ernstige afwijking in haar poot, angst in haar ogen en pijn in haar hart en lijf voor Saki en zichtbare verwondingen en tekenen van verwaarlozing bij Foxy kan je niet meer zeggen dat het allemaal wel meevalt…Dit is dan dus de mama van die schattige pup die jij op marktplaats ziet staan. Schijnbaar blakend van gezondheid. Door het kopen van de pup uit medelijden red je dus geen enkele hond, realiseer je dat goed. Je redt de pup, maar moeders en vaders blijven achter om de lege plek weer in te vullen met nieuw kroost.

Nu, met alle slimmigheden van die broodfokkers is het voor jou als aspirant pupkoper steeds moeilijker om de “good guys” van de “bad guys” te onderscheiden. Neem daarom onderstaand lijstje eens goed door of print het uit wanneer je begint met het zoeken naar een goede fokker. Je treft een GOEDE fokker aan:

 • Wanneer de ouders of op zijn minst de moeder van de pups aanwezig is en deze teef zich ook daadwerkelijk opwerpt als zijnde de moeder van de pups. Broodfokkers willen je nogal eens “foppen” door een willekeurige teef bij de pups te zetten. Gebruik je intuïtie! Een moederhond reageert heel anders op haar pups dan een willekeurige teef.
 • Fokkers die meerdere (vaak uiteenlopende) rassen fokker kun je het beste mijden. Een goede fokker fokt vaak met het ras waarvoor hij een passie heeft of met bijvoorbeeld maximaal 2 aanverwante rassen. Als een fokker wel 40 rassen te koop heeft, kan deze nooooooooooit genoeg kennis hebben van al die rassen, maar vult hij slechts zijn portemonnee.
 • Vraag naar de gezondheidspapieren van BEIDE ouders. Een stempel in het paspoortje of inentingsboekje is NIET afdoende! De fokker moet papieren kunnen tonen van de gedane onderzoeken naar mogelijke erfelijke afwijkingen. Als de fokker zijn honden aanmeldt bij de Raad van Beheer, zoek dan zeker eens de hond op in hun online afstammingsprogramma. Hierin moet de fokker ook de uitslagen van de gezondheidsonderzoeken vermelden.
 • Als er ook maar het kleinste vermoeden bestaat dat de fokker zich niet aan de regels houdt, als je je niet lekker voelt bij de situatie waarin je je bevindt, maak dan geen vervolgafspraak en beëindig je bezoek zo spoedig mogelijk. Doe ook zeker geen aanbetalingen voordat de pups daadwerkelijk geboren zijn en je ze met eigen ogen gezien hebt.
 • Gezonde en verantwoordelijk gefokte pups zijn sociaal, hebben een gezonde vacht, heldere oogjes en zijn niet angstig of teruggetrokken.
 • Het is in Nederland en België NIET toegestaan om te fokken met shibas met een afwijkende vacht (bijvoorbeeld creme of langhaar). Doet een fokker dit wel, dan weet je alvast zeker dat je NIET met een verantwoorde (stamboom)fokker te maken hebt.
 • Veel goede fokkers brengen hun pups in huis groot. Zit de moeder met pups afgezonderd in een schuur of anderszins ongeschikte ruimte, ook dan heb je te maken met een fokker die het niet al te nauw neemt met de regels.
 • Een goede stamboomfokker zal niet hoeven adverteren op Marktplaats, Speurders of Social Media om zijn pupjes “kwijt te raken”. Ik adviseer je dan ook om niet via die media op zoek te gaan naar een pup.
 • Controleer of de stamboom van de ouderdieren en pups ook officieel is. De enige officiele stambomen zijn die van de “RAAD VAN BEHEER OP KYNOLOGISCH GEBIED IN NEDERLAND” voor Nederland en die van de “KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ SINT-HUBERTUS” voor België. Er zijn ook malafide stamboomfokkers die hun pups aanmelden bij een niet bestaande Duitse Stamboomvereniging omdat ze bijvoorbeeld vaker dan toegestaan een nest in Nederland kweken. Tref je een dergelijke stamboom aan bij de ouders of kan de fokker je niet garanderen dat je een officiële Nederlandse of Belgische stamboom krijgt of vertelt hij hierbij een verhaal dat je vreemd in de oren klinkt, pas dan op!
 • Ookal is een stamboom niet heilig en zijn er veel mensen die dit papiertje “maar onzin” vinden…deze stamboom doet meer dan je alleen toestemming geven om shows te lopen. Een stamboom betekent dat je hond in 95% van de gevallen volgens de regels van de Raad van Beheer en rasverenigingen gefokt is, waardoor de kans op stefte, ziekte en erfelijke aandoeningen aanzienlijk minder is. Uiteindelijk hoop je 15 jaar lang plezier te hebben van je pup! Op deze pagina meer informatie over het belang van de stamboom.

rvblogo_kmsh

KOOP DUS NOOIT EEN HONDJE BIJ EEN PUPPY-FABRIEK. DOE JE DIT WEL DAN BENT JE MEDE VERANTWOORDELIJK VOOR HET INSTANDHOUDEN VAN DE MALAFIDE HONDENHANDEL EN HET LEED DAT DAARMEE GEPAARD GAAT!!!

Voor vragen over rashonden in het algemeen:
Voor Nederland: Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland: tel: 020-6644471. www.raadvanbeheer.nl
Voor België: Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus / Société Royale Saint-Hubert: tel 02-2454840 www.srsh.be/indexSRSH.html

stickerstofVoor vragen over Shiba’s in het bijzonder:
Nederlandse rasvereniging: NIPPON INUwww.nipponinu.nl (ras- en pupinfo)
Nederlandse rasvereniging: NVAIwww.akitaclub.nl (ras- en pupinfo)
Belgische rasvereniging: Belgische Club der Akita’s (en aanverwante Japanse hondenrassen), www.akitaclub.be (ras- en pupinfo) en natúúrlijk kunt u met ALLE vragen over de Shiba terecht bij Shibalog door een mailtje te sturen naar shibaloginfo@gmail.com